Stay in touch with Polskok ProTechMat

Polskok Sp. z o.o.
Wodzińska 1 Street
32-500 Chrzanów

Phone: +48 (0)32 642 37 47
mobile: +48 729010200

Register data:

REGON: 356883618
NIP: PL 628-208-48-14
KRS: 0000219300
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Kapitał Zakładowy: 75 000,00 PLN

Our distributors

Spain

Klauer Climbing Service
C/ América 20
08551 Tona, España
+34 673 71 33 50
info@klauerclimbingservice.com

Klauer Logo

Germany, Austria

Stefan Hofer
problemkind-routenbau.de
info@problemkind-routenbau.de
+49 1575 5355013
Dorfstraße 16
91096 Möhrendorf

Do You have question! Call us!
+48 729 010 200