Klauzula informacyjna / Information clause Polityka prywatno艣ci / Privacy policy

馃嚨馃嚤 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z聽Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych, informujemy, i偶:

We wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z聽praw zwi膮zanych z聽przetwarzaniem danych mo偶esz kontaktowa膰 na adres email bok(ma艂pa)polskok.com.pl lub pisemnie na adres: Polskok Sp. z聽o.o., ul. Wodzi艅ska 1, 32-500 Chrzan贸w z聽dopiskiem 鈥濪ane osobowe鈥.

Administratorem danych osobowych jest Polskok Sp. z聽o.o. z聽siedzib膮 w聽Chrzanowie (32-500) przy ul. Wodzi艅skiej 1, zarejestrowana w聽Krajowym Rejestrze S膮dowym 鈥 rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonym przez S膮d Rejonowy dla Krakowa 艢r贸dmie艣cia w聽Krakowie, XII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000219300, kapita艂 zak艂adowy sp贸艂ki 75 000,00z艂, NIP 6282084814. (zwana dalej jako Administrator lub Us艂ugodawca). Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji termin贸w stosuje si臋 s艂owniczek Regulaminu lub tak jak zosta艂o to opisane w Polityce Prywatno艣ci (je偶eli wynika to bezpo艣rednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatno艣ci termin 鈥濽偶ytkownik鈥 zast膮piony zosta艂 okre艣leniem 鈥濼y鈥, 鈥濧dministrator鈥 鈥 鈥濵y鈥. Termin 鈥濺ODO鈥 oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://polskok.com.pl s膮 traktowane jako poufne i nie s膮 widoczne dla os贸b nieuprawnionych.

Zakres, cel oraz okres przetwarzania danych

Us艂ugodawca jest administratorem danych swoich klient贸w. Oznacza to, 偶e je艣li skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imi臋, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z RODO oraz wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania kontaktu zwrotnego oraz prawid艂owej realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezb臋dne do zawarcia i聽wykonywania umowy/zam贸wienia. Je偶eli, dane osobowe nie zostan膮 podane, umowa nie mo偶e zosta膰 zawarta i聽wykonywana. Okres przetwarzania danych osobowych zwi膮zany jest ze wskazanymi powy偶ej celami ich przetwarzania. Wobec powy偶szego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny dla prawid艂owej realizacji 艣wiadczonych us艂ug. Wyd艂u偶enie okresu przetwarzania danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 w wypadku, w kt贸rym przepisy prawa nakazuj膮 Administratorowi d艂u偶ej przechowywa膰 dane osobowe, a tak偶e w okresie przedawnienia ewentualnych roszcze艅, do dochodzenia kt贸rych konieczne jest dysponowanie danymi. Masz prawo do 偶膮dania informacji o przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, odbiorcach danych, o planowanym okresie gromadzenia danych osobowych, wprowadzenia zmian, w tym sprostowania lub uzupe艂nienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i 偶膮dania usuni臋cia Twoich danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕 prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych nadzoruj膮cym przetwarzanie danych osobowych w firmie Polskok jest mo偶liwy drog膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: bok@polskok.com.pl.聽 Us艂ugodawca ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania). Us艂ugodawca nie udost臋pniania danych osobowych innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa. Wdro偶yli艣my pseudonimizacj臋, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋 dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych. Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie upowa偶nione przez nas albo przetwarzaj膮cy, z kt贸rymi 艣ci艣le wsp贸艂pracujemy. W tym przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych przed dost臋pem os贸b nieuprawnionych.

Pliki cookies

Witryna https://polskok.com.pl u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl膮darki. Kiedy przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie serwisu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji o u偶ytkownikach dokonujemy korzystaj膮c z narz臋dzia Google Analytics, kt贸re rejestruje zachowanie u偶ytkownika na stronie. Cookies identyfikuje u偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz firmy https://polskok.com.pl w celu optymalizacji dzia艂a艅. Na naszej witrynie wykorzystujemy nast臋puj膮ce pliki cookies:

  1. a) 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. b) pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. c) 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. d) 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.; U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej. Instrukcja zarz膮dzania plikami cookies jest dost臋pna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane s膮 jedynie w miejscach, w kt贸rych u偶ytkownik wype艂niaj膮c formularz wyra藕nie wyrazi艂 na to zgod臋. Powy偶sze dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezb臋dnych do wykonania danej funkcji.

Oprogramowanie przegl膮darek internetowych najcz臋艣ciej domy艣lnie dopuszcza dzia艂anie plik贸w cookies. Mo偶esz w ka偶dym czasie je wy艂膮czy膰, jednak偶e mo偶e to negatywnie wp艂yn膮膰 na poprawno艣膰 funkcjonowania witryny聽https://polskok.com.pl

Skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych

w聽przypadku stwierdzenia, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽rady nr 2016/679 w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w聽sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

馃嚞馃嚙 INFORMATION CLAUSE

INFORMATION CLAUSE

In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, we inform you that:

In all issues related to the processing of personal data by us and the exercise of rights related to the processing of data, you may contact us at the email address bok(at)polskok.com.pl or in writing to the address: Polskok Sp. z聽o.o., ul. Wodzi艅ska 1, 32-500 Chrzan贸w with a note 鈥淧ersonal data鈥.

The Data Controller is Polskok Sp. z o.o. with its registered seat in Chrzan贸w (32-500) at ul. Wodzi艅ska 1, registered in the National Court Register 鈥 register of entrepreneurs kept by the District Court for Krak贸w 艢r贸dmie艣cie in Krak贸w, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000219300, share capital PLN 75,000.00, NIP (Tax Identification Number) 6282084814. (hereinafter referred to as the Controller or Service Provider). Personal data protection is ensured in compliance with requirements of generally applicable law and the data are stored on secured servers. For the interpretation of terms, the glossary of Terms and Conditions applies or they shall be interpreted as described in the Privacy Policy (if it results directly from description). For better understanding of the Privacy Policy, the term 鈥淯ser鈥 is replaced by 鈥測ou鈥, and the term 鈥淐ontroller鈥 by 鈥渨e鈥. The term 鈥淕DPR鈥 shall mean Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. We respect your right to privacy and we care about security of data. For this purpose, the secure communication encryption protocol (SSL) is used, among other things. Personal data provided in a form on the website https://polskok.com.pl are treated as confidential and are not visible for unauthorised persons.

Scope, purpose and duration of data processing

The Service Provider is the controller of its customers鈥 data. This means that if you use a contact form on our website, we process your data such as name, surname, email address, IP address. Personal data are processed in compliance with GDPR and the implemented Privacy Policy in the scope and for the purpose necessary to contact you in reply and to correctly perform the services provided by electronic means. Providing your personal data is voluntary; however, it is necessary to conclude and execute an agreement/order. If you do not provide your personal data, an agreement cannot be concluded and executed. The period of processing of personal data is related to the purposes of processing indicated above. Thus, personal data will be processed for a period necessary for correct performance of services provided. The processing period may be prolonged where legal provisions oblige the Controller to store personal data for a longer period of time, as well as in the period of limitation of potential claims for the assertion of which it is necessary to have the data. You have the right to request information about processed personal data, the purpose of processing, data recipients and planned period of data storage, the right to make changes, including rectification or completion of personal data, to object to the processing and to request erasure of your personal data. We reserve the right to process your data after consent withdrawal solely in the scope and for the purposes of pursuing possible claims before a court or if national or EU or international law obliges us to retain data. You can contact the Data Controller supervising data processing in Polskok electronically at the email address: bok@polskok.com.pl. The Service Provider has the right to share the User鈥檚 personal data and other data with entities authorised under applicable law (e.g. law enforcement authorities). The Service Provider shall not share the personal data with entities other than those authorised under applicable law. We have implemented pseudonymisation, data encryption and access control measures to minimise the effects of any possible data security breaches. Personal data are processed only by persons authorised by us or processors with whom we cooperate closely. In such case the Controller ensures adequate protection of data against unauthorised access.

Cookies

The website https://polskok.com.pl uses cookies. These are small text files sent by www server and stored by the browser鈥檚 computer software. When the browser reconnects to the website, the website recognises the type of device the user is connecting from. The parameters allow only the server that created them to read the information they contain. Therefore, cookies facilitate the use of previously visited sites. The collected information includes your IP address, browser type, language, operating system type, internet service provider, time and date information, location, and information submitted to the website via a contact form. The collected data are used to monitor and check how you use our websites, in order to improve the functioning of the website providing a more efficient and seamless navigation. We monitor user information using the Google Analytics tool, which records user behaviour on the website. Cookies identify the user so that the content of the site they are using can be customised to their needs. By remembering their preferences, cookies enable targeted advertising to be matched. We use cookies to ensure the highest standard of comfort on our website, and the data collected is only used internally in https://polskok.com.pl in order to optimise operations. Our website uses the following cookies:

  1. a) 鈥渘ecessary鈥 cookies to enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the website;
  2. b) cookies used for security purposes, e.g. used to detect abuses of authentication on the website;
  3. c) 鈥減erformance鈥 cookies, which allow the collection of information about the use of the website;
  4. d) 鈥渇unctional鈥 cookies, which allow 鈥渞emembering鈥 the user鈥檚 selected settings and personalizing the user鈥檚 interface, e.g. with regard to the selected language or region of origin of the user, the font size, the appearance of the website, etc.; the user has the possibility to disable or restore the option of storing cookies at any time by changing the settings in the web browser. Cookies management instructions are available at http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Additional personal data, such as email address, are collected only where the users give their consent by completing a form. We store and use the above data only for purposes necessary to implement a given function.

The software of web browsers usually allows cookies by default. You can disable them any time, however this may adversely affect the proper functioning of the聽https://polskok.com.pl website.

Complaint to the President of the Personal Data Protection Office

in case the processing of personal data infringes the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive 95/46/EC, the data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

o.